Tilmeldte
8
Navn Bemærkning
Alice Wolf
Anette Munkholm
Birdy Landgreen
Dorthe Bjerre Krogh
Erik Asp Sørensen Tilmelding for Elisa Krogh (kommende medlem)
Pia Steen Libenholt
Sara Østergaard
Tina Thrysøe