Tilmeldte
6
Navn Bemærkning
Aksel Sværke
Andreas Hviid Jensen
Claus Hornstrup
Lars Andersen
Povl Halberg (PH1972)
Thor Hansen