Tilmeldte
8
Navn Bemærkning
Allan Jakobsen
Carsten Haugaard
Carsten Knudsen
Jesper Scheibel
Karsten Tavs
Kristian Kastbjerg
Lars Kjelde Lars har meldt afbud - han deltager derfor ikke.
Rasmus Skjoldman
Deltager ikke