Klubmodul henter siden
AFLYST - Kørsel Høvelte øvelsesterræn ifb. GF
 
AFLYST - På grund af den specielle tid vi befinder os ifb. COVID-19 og de restriktioner regeringen har henstillet til, er det med beklagelse at vi aflyser kørsel på Høvelte Øvelsesterræn. De deltagere som har betalt, vil få pengene retur. 
GF er også aflyst, se mere under den event i kalenderen.
 
Hej allesammen

Til GF i år har vi fået mulighed for en dag med kørsel i mudder, græs og sand på Høvelte Øvelsesterræn.

Det er en lørdag den 2. maj fra kl. 9:00 til vi skal holde GF ca. kl. 15:00.

Dagen starter med lidt morgenmad og kaffe fra kl. 8:30 og der er briefing kl. 9:00 inden kørslen bliver givet fri. ALLE skal være briefet inden de starter, så kommer du senere henvender du dig bare til en af os fra bestyrelsen. 

Midt på dagen vil der være frokost til alle.

Dagen slutter kl. 15:00 hvorefter der er generalforsamling i huset op til parkeringspladsen. Der er generalforsamling kl. 16:00 med efterfølgende spisning + almindelig dækspark og hygge.

OBS Har du nydt dagen, så giv gerne et nap med at rydde op og pakke sammen ved samlingspladsen inden du kører...... du er også velkommen til at kontakte undertegnede hvis du vil være med til at arrangere de praktiske (møde kl. 8 og sætte bane op, medbringe borde/pavillion, sørge for indkøb af morgenmad + div., sørge for indkøb af frokost, paptallerkner/knive, sørge for indkøb af drikkevarer, brygge kaffe etc.)

Mødested/briefingspost/madsted er på parkeringspladsen ved den lille grusgrav lige udenfor :

Høveltegård 
Ellebækvej 2
3460 Birkerød

Vel mødt til en sjov dag sammen.

Kontaktperson: Dorte Petermuss


Ansvarsfraskrivelse
Gældende for Ténéré Klub Danmarks dag i Høvelte øvelsesterræn
Lørdag den 2. maj 2020

Følgende gør sig gældende:

• Deltagelse foregår på eget ansvar.

• Deltagerne påtager sig selv den fulde risiko ved deltagelse i aktiviteterne.

• Deltageren bærer selv det fulde ansvar for eventuelle forvoldte tingskader, materielskader og personskader, og fraskriver sig tillige ethvert erstatningskrav overfor Ténéré Klub Danmark, arrangør samt turansvarlig.

• Deltageren bærer selv det fulde ansvar for eventuelle pådragne tingskader, materielskader og personskader og fraskriver sig tillige ethvert erstatningskrav overfor Ténéré Klub Danmark, arrangør samt turansvarlig.

• Deltageren anerkender at Ténéré Klub Danmark og dens repræsentant friholdes fra ethvert erstatningsansvar som deltagelse i klubbens arrangement måtte give anledning til.

• Deltageren står selv for tegning af enhver forsikring som deltageren skønner nødvendig for at dække dennes risiko ved deltagelse i dette arrangement.

• Det påhviler deltageren at gøre sig bekendt med, i hvilket omfang dennes tegnede forsikringspolicer dækker eventuelle skader på krop og/eller ejendele ved deltagelse i dette arrangement.

DELTAGEREN BEKRÆFTER VED SIN TILMELDING TIL ARRANGEMENTET HER PÅ HJEMMESIDEN, AT VÆRE INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERE OVENSTÅENDE BETINGELSER.
Tilmeldte
0 /50
Tilmeldingsfrist
19.03.2020
Tidspunkt
02.05.2020 kl. 09.00 - 02.05.2020 kl. 15.00
Sted
Høvelte Øvelsesterræn
Pris
200,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'